UBYTOVACÍ PORIADOK

Sme nefajčiarským zariadením a pobyt domácich zvierat u nás nie je dovolený.

Na  pobyt je potrebné si doniesť domáce prezutie.

Ubytovať sa je možné obvykle od 13 hodiny a odubytovať sa je potrebné do 10 hod.

Pri ukončení pobytu je potrebné vyzliecť posteľné prádlo.

Počas pobytu je nutné správať sa tak,aby nedošlo k poškodeniu chaty,jej zariadenia a okolia.

Akúkoľvek závadu alebo poškodenie je potrebné bezodkladne nahlásiť majiteľovi a nie čakať do konca pobytu.